Cena Karla Duška

Ve své snaze podpořit excelenci ve vědě v oblasti makromolekulární chemie a motivovat začínající adepty vědecké práce k výborné komunikaci svých výsledků vyhlašuje Nadační Fond Karla Duška soutěž o Cenu Karla Duška, která ocení vynikající příspěvky prezentované mladými a začínajícími vědeckými pracovníky: studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia a postdoktorandy na dvou následujících významných mezinárodních konferencích v roce 2023.

European Centre for Nanostructured Polymers

Cena Karla Duška při mezinárodní konferenci „11th ECNP Conference“, Lodz, Polsko, 28. – 31. srpna 2023

Polymer Meeting in Bratislava

Cena Karla Duška při mezinárodní konferenci „Polymer Meeting 15“, Bratislava, Slovakia, 4. – 7. září 2023

Vybrané příspěvky budou oceněny za hluboké vědecké uchopení daného tématu v oblasti makromolekulární chemie, aplikované i teoretické, za novost tématiky a přístupu, za vědeckou jasnost, přehledný způsob prezentace a potenciál práce pro navazující výzkum nebo možnost aplikace daného objevu v praxi.

Vítězné příspěvky na obou akcích vybere odborný panel tvořený zkušenými vědeckými pracovníky.

 

Předchozí ročníky